24 maja 2024

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 moduł 3 – wyniki oceny wniosków organów prowadzących w roku 2024

Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 20 maja 2024 r. dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028.

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” w roku 2024 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 16 szkół podstawowych z województwa podlaskiego na ogólną kwotę 1 128 716,00 zł.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym w roku 2024 znajduje się w załączniku.

Załączniki