19 lipca 2023

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie podlaskim

Uprzejmie informuję, że realizowany jest Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o obecnie występujących potrzebach na terenie Państwa gminy, uwzględniających liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc, niezbędne środki na realizację tej pomocy, obliczone zgodnie z powyższymi zasadami wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia.

Zebrane informacje o potencjalnych potrzebach proszę przesłać na adres  Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 12 września 2023 r., zgodnie z załączonym wzorem tabeli, zaś w przypadku występowania dalszych strat niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Załączniki:

  1. formularz żywioły.docx
  2. prezentacja Wsparcie realizowane na rzecz dzieci i uczniów.