10 czerwca 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy.

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Jest to bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i doradców zawodowych.

Projekt jest realizowany w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 w działaniu 5.4. Tranzycja na rynek pracy pn. „Szkolenie przygotowujące specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2023 – 2025”, na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel główny szkolenia, to przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w ramach swojej specjalności i prowadzonych zajęć/lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, a w szczególności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się pod adresem: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7122