13 kwietnia 2023

Ruch i zdrowe żywienie w szkole – szkolenie e-learningowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe
żywienie w szkole” (IV edycja).
Jest ono adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji
zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.
Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie-learningowej ORE
(https://e-kursy.ore.edu.pl) w terminie od 24 kwietnia do 31 maja 2023 r. Rekrutacja jest możliwa od
11 kwietnia.
W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie przez platformę
https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w żadnej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane
osoby, które spełnią kryteria, otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania
wraz z jednorazowym kodem dostępu.
Link do zapisu:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6796