22 maja 2023

Rolnictwo i produkcja żywności ekologicznej – materiały edukacyjne dla szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do skorzystania z materiałów dotyczących żywności ekologicznej zamieszczonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, których celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Przygotowane materiały (scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej,  prezentacje) mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzonego przez nich procesu dydaktyczno-wychowawczego (np.: na lekcjach przyrody, biologii, wychowania fizycznego, czy zajęciach z wychowawcą) lub mogą być cennym materiałem poglądowym do przygotowania własnego pomysłu edukacyjnego, zarówno przez nauczyciela jak i ucznia.  Treści nauczania dotyczące zdrowia ustalone w podstawie programowej doprecyzowuje i rozwija nauczyciel w opracowywanym przez siebie programie nauczania. Co więcej, katalog zagadnień ujętych w programie nauczania może zostać rozszerzony przez nauczyciela, np. o zagadnienia dotyczące ekologicznej żywności.

https://zpe.gov.pl/a/rolnictwo-i-produkcja-zywnosci-ekologicznej—materialy/DTOw0LYI7