13 października 2017

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli. Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości

Zgodnie z zarządzeniem nr 80/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w regionalnych warsztatach „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości”.

Informacja o warsztatach

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Terminy i miejsce warsztatów:

  1. Augustów, 30 października 2017 r. (połączone z objazdem naukowym)
  2. Białystok, 8 listopada 2017 r.
  3. Łomża, 13 listopada 2017 r.
  4. Białystok, 14 listopada 2017 r.
  5. Bielsk Podlaski, 28 listopada 2017 r.

W ramach jednodniowych warsztatów odbędą się wykłady i ćwiczenia przygotowane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz lokalnych badaczy historii. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały pomocnicze poświęcone wydarzeniom związanym z procesem odzyskiwania niepodległości przez Polskę.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesyłać pocztą e-mail na adres jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl

Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje

  1. Imię i nazwisko
  2. Nazwa i adres szkoły/placówki
  3. Data i miejsce urodzenia
  4. Data i miejsce przeprowadzenia wybranego warsztatu

Zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o kwalifikacji najpóźniej na pięć dni przed terminem warsztatu.

Wysyłając zgłoszenie, osoba wysyłająca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na formę doskonalenia do celów realizacji projektu „Zachować pamięć. Nasze drogi do niepodległości” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).