17 maja 2021

Rekrutacja na studia na kierunku obronność państwa na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Informujemy, że na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie rozpoczyna się nabór kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia na kierunku obronność państwa o profilu praktycznym, na rok akademicki 2021/2022.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku na poziomie pierwszego stopnia– licencjata, na poziomie drugiego stopnia – magistra.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia i zasady rekrutacji kandydatów zostały zamieszczone na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-cywilne-obronnosc-panstwa.