25 marca 2021

Rekrutacja na studia I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (dotychczas Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, rozpoczęła rekrutację na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym warunki dla kandydatów, zostały zamieszczone także na stronie http://www.swws.edu.pl