13 lutego 2023

Rekrutacja do programu stypendialno-rozwojowego „Klasa” Fundacji BNP Paribas

Zarząd Fundacji BNP Paribas zaprasza uczniów ósmych klas szkoły podstawowej do udziału w rekrutacji do programu stypendialno-rozwojowego „Klasa”.

„Klasa” to autorski program Fundacji BNP Paribas dla absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których, bez wsparcia finansowego, byłoby to niemożliwe. Osoby zakwalifikowane do programu otrzymają stypendium, które obejmuje m.in. pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, stypendium finansowe na I roku studiów oraz dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Kryteria przyjęcia do programu są następujące:

  • dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I półroczu ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne,
  • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie,
  • motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami społecznymi,
  • dochód nieprzekraczający 1 700 zł na osobę w rodzinie,
  • rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej,
  • w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z miejscowości do 150 tys. mieszkańców.

Termin przesyłania zgłoszeń do programu upływa 16 kwietnia 2023 roku.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o programie, w tym regulamin i formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/nasze-inicjatywy/program-stypendialny-klasa