27 czerwca 2024

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłasza konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025. Do udziału w ww. konkursie zaproszone są organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Szczególnie zachęcamy te podmioty, które są zainteresowane promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych oraz pełnieniem funkcji przedstawiciela FRSE w swoim regionie.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. wypełnić wniosek zgłoszeniowy na stronie https://www.frse.org.pl/rpi