4 kwietnia 2022

Realizacja projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” – opinie.

Realizacja projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” – opinie.

PPH Erra Sp. z o.o. realizując na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki projekt pt. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”, przygotowała i rozesłała w drugiej połowie zeszłego roku do szkół branży HGT, propozycje modelowego programu praktycznej nauki zawodu, odnoszące się do stażu uczniowskiego w 3 wybranych przez MEiN zawodach tej branży:

 1. Technik hotelarstwa – grupa zawodowa HOTELARSTWO, symbol cyfrowy zawodu: 422402
 2. Technik usług kelnerskich – grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 513102
 3. Technik turystyki na obszarach wiejskich – grupa zawodowa TURYSTYKA – symbol cyfrowy zawodu: 515205

W ślad za przesłanymi wcześniej na adresy mailowe szkół propozycjami, realizator projektu przekazał  także deklaracje co do zakresu wykorzystania proponowanych rozwiązań organizacyjnych tych modelowych programów. Dzięki deklaracjom – a w oparciu o wiedzę dyrektorów i nauczycieli, ich doświadczenie, a także dydaktyczne preferencje i wyczucie – realizator chce uzyskać jak najszerszą opinię środowiska w zakresie wykorzystania formuły organizacyjnej proponowanego Modelu stażu uczniowskiego w tym:

 • wykorzystania rozwiązania organizacyjnego w zakresie miejsca realizacji staży uczniowskich (wariant I – bez udziału CKZ i wariant II – z udziałem CKZ);
 • wykorzystania rozwiązania organizacyjnego w zakresie terminu i długości trwania staży uczniowskich;
 • wykorzystania rozwiązania organizacyjnego w zakresie umów i porozumień o realizację stażu uczniowskiego;
 • wykorzystania rozwiązania organizacyjnego w zakresie programu stażu uczniowskiego;
 • wykorzystania proponowanego sposobu zaangażowania nauczycieli (szkoły) w organizację kształcenia praktycznego w zakresie stażu uczniowskiego;
 • wykorzystania proponowanego sposobu zaangażowania pracodawcy
  w organizację kształcenia praktycznego w zakresie stażu uczniowskiego;
 • wykorzystania proponowanych zasad i narzędzi zapewniania i weryfikacji jakości stażu uczniowskiego.

W deklaracjach realizator projektu prosi również o ewentualne korekty i uzupełnienia – jakie zdaniem szkół – powinny zostać uwzględnione w modelach lub ich elementach. Opinie szkół, a także ich sugestie i propozycje będą istotnym elementem, jaki może zostać wykorzystany
w czasie prac w Ministerstwie Edukacji i Nauki nad ostateczną wersją modelowego programu PNZ. Deklaracje należy przekazać do 8 kwietnia 2022 roku.

Koordynatorzy kontaktów:
Zbigniew Fornal tel.: +48 603 379 429
Dariusz Chorąży tel.: +48 601 231 523
Mail:  projekt.hgt@erra.net.pl

Załączniki

Technik Hotelarstwa
Data: 2022-03-25, rozmiar: 4 MB
Technik Turystyki Na Obszarach Wiejskich
Data: 2022-03-25, rozmiar: 3 MB
Technik Usług Kelnerskich
Data: 2022-03-25, rozmiar: 3 MB