2 września 2022

Przedsięwzięcia edukacyjne Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zaprasza do udziału w następujących przedsięwzięciach edukacyjnych: konkursie „Fizyczne ścieżki” i projekcie edukacyjnym „Detektory edukacyjne dla szkół”.

Konkurs „Fizyczne ścieżki” skierowany jest do zainteresowanych fizyką uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: praca naukowa, pokaz zjawiska fizycznego, esej. Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić.

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl do 31 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, znajduje się na stronie: http://fizycznesciezki.pl/

W ramach projektu edukacyjnego „Detektory edukacyjne dla szkół” szkoły mogą nieodpłatnie wypożyczyć specjalistyczny sprzęt do prezentacji zjawiska promieniotwórczości. W skład zestawu dydaktycznego oferowanego przez NCBJ wchodzą: dydaktyczny licznik Geigera-Müllera, dwa scyntylacyjne detektory promieniowania kosmicznego CosmicWatch, szkolenie z zakresu użycia wyżej wymienionych liczników.

Zainteresowane szkoły powinny przygotować autorski projekt z zakresu fizyki promieniowania jonizującego, w ramach którego uczniowie będą mierzyli promieniowanie jonizujące przy pomocy wypożyczonego sprzętu. Jednym z warunków udziału w projekcie jest przejęcie przez szkołę kosztów przesyłki i odpowiedzialności za sprzęt.

Wypełnione formularze oraz ewentualne pytania można przesyłać przez cały rok na adres sekretariatu Działu Edukacji i Szkoleń: deis@ncbj.gov.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.ncbj.gov.pl/deis/DetektoryDlaSzkol/index.php