27 maja 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań
Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF.
Celem projektu jest:
rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i
uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także
integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z
doświadczeniem migracji.

Misją każdej szkoły powinno być wspieranie dzieci i uczniów o zróżnicowanych
talentach i potrzebach rozwojowych.

Załączniki