15 stycznia 2018

Projekt pn. „Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym”

Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach projektu udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i e-mail.

W Centrum dyżurują psychologowie oraz specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni od których można uzyskać bezpośrednią pomoc.

Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej http://www.liniawsparcia.pl znajduje się informacja dotycząca dyżurów specjalistów oraz aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

W ramach Centrum Wsparcia prowadzone jest:

  • telefoniczne Centrum Wsparcia pod nr telefonu 800 70 2222 – bezpłatna linia, która działa 24 godziny/7 dni w tygodniu,
  • e-mail: porady@liniawsparcia.pl,
  • czat.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Zwracamy się z prośbą do dyrektorów szkół i placówek o rozpropagowanie informacji na temat Centrum Wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem numeru bezpłatnej infolinii.