25 października 2022

Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie” dla szkół ponadpodstawowych

Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie” dla szkół ponadpodstawowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Fundacja LexCultura realizują projekt „Młodzież z prawem na cz@sie”. Projekt polega na zorganizowaniu edukacyjnych spotkań, których celem będzie edukacja młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w Internecie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach internetowych:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18962
https://lexcultura.pl/projekty/uokik-edukacja/