14 marca 2024

Projekt MEN „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”- spotkania

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli organów prowadzących poradnie do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu pn. „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”.

Podczas spotkań uczestnicy spotkania mają okazję włączyć się do dyskusji o rozwoju poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz roli poradni w systemie wsparcia dzieci
i młodzieży i ich rodzin w sytuacji rosnących potrzeb w tym zakresie. W trakcie spotkań zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Związku Zawodowego Rada Poradnictwa oraz poradni, które brały udział w działaniach pilotujących nowe rozwiązania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, oceny funkcjonalnej oraz wsparcia międzysektorowego. Podczas drugiego dnia spotkania odbędą się warsztaty dotyczące kultury organizacyjnej oraz wdrażania zmian w organizacji, prowadzone przez kadrę naukową Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Spotkania (nazywane w projekcie „kursy START”) odbędą się w kilku różnych terminach
i lokalizacjach. Zapisy już ruszyły (z wyjątkiem ostatniego terminu w Warszawie).

Do udziału w spotkaniach można zgłosić się poprzez formularz rejestracyjny: https://fersdlaporadni.sgh.waw.pl/node/add/rejestracja?display=rejestracja

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym, aby zapewnić możliwość udziału jak najszerszemu gronu odbiorców, każda druga i kolejna osoba z instytucji o danym nr RSPO będzie automatycznie wpisywana na listę rezerwową. Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wiadomość e-mail od organizatora.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo tutaj: https://fersdlaporadni.sgh.waw.pl

Kalendarz spotkań:

1          GDAŃSK          15-16.04.2023

2          KRAKÓW         26-27.03.2024

3          POZNAŃ          04-05.04.2024

4          BIAŁYSTOK     11-12.04.2024

5          WROCŁAW     18-19.04.2024

6          WARSZAWA    23-24.04.2024 (spotkanie podsumowujące).