11 maja 2023

Projekt językowy European Language Label

Zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji na najlepszy projekt językowy European Language Label. Inicjatywa jest
prowadzona na zlecenie Komisji Europejskiej pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
European Language Label to Europejski znak jakości w nauczaniu i uczeniu się języków
obcych. Pięć najwybitniejszych projektów zostanie nagrodzonych certyfikatem
poświadczonym przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury,
edukacji i młodzieży oraz Ministra Edukacji i Nauki. Program konkursowy jest skierowany do
wszelkich instytucji zajmujących się edukacją językową.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/european-language-label-2023.
Wnioski można składać za pośrednictwem strony www.ell.org.pl. Na niej wszyscy
zainteresowani znajdą opisy nagrodzonych projektów, wizytówki filmowe laureatów, relacje
z gali wręczenia Certyfikatów ELL, publikacje oraz sesje przeznaczone dla nauczycieli języków
obcych.