16 września 2021

Projekt edukacyjny „TO(działa)MY!”

Projekt edukacyjny „TO(działa)MY!” jest realizowany przez UNICEF Polska oraz Fundację Santander Bank Polska.

Projekt skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji.

W ramach projektu młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy to: ekologia i ochrona środowiska oraz edukacja, kultura i rozrywka.

Rejestracja do projektu trwa od 15 września do 15 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/to-dziala-my-2