24 sierpnia 2021

Projekt edukacyjny ,,Szkoła przyjazna wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku od nowego roku szkolnego kontynuuje realizację programu edukacyjnego „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa mazowieckiego, zlokalizowanych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Głównym celem Programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania wodą i bezpiecznego z niej korzystania. Program ma na celu m.in. wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości wagi edukacji na temat ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i ochronie wód w ogólnym kontekście ochrony środowiska, a także wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów poprzez dostarczenie „pakietów edukacyjnych”.

Program realizowany będzie od października 2021 r. do czerwca 2022 r. W Programie mogą brać udział zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły podstawowe. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2021 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17A, 15-085 Białystok.

Osobą do kontaktu w tej sprawie z ramienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest Pani Aleksandra Giedrojć, tel. (85) 73 30 323 e-mail: aleksandra.giedroic@wody.gov.pl