7 lipca 2021

PROJEKT EDUKACYJNY PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU

PROJEKT EDUKACYJNY
PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
wobec sytuacji epidemicznej spowodowanej COVID-19

W związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej ograniczeniami i utrudnieniami w dostępie do zbiorów i zasobów Muzeów i Instytucji Kultury, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau opracowało Projekt Edukacyjny umożliwiający upowszechnienie wiedzy o zbrodniach nazistowskich dokonywanych podczas II wojny światowej oraz o historii KL Auschwitz.
Mając powyższe na uwadze, Podlaski Kurator Oświaty zachęca dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w wyżej wymienionym  projekcie realizowanym na terenie województwa podlaskiego.

                     Grupa docelowa: uczniowie ósmych klas szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych

Planowane działania
1)  Nieodpłatne udostępnienie przez Muzeum szkołom, wystaw objazdowych przeznaczonych do prezentacji wewnętrznej;
2) Organizację przez Muzeum warsztatów edukacyjnych dla młodzieży;
3) Nieodpłatne udostępnienie przez Muzeum, wystawy będącej własnością International March of The Living, przeznaczonej do prezentacji zewnętrznej.

Dodatkowe informacje:
Karolina Jarzyna
Wystawiennictwo
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
karolina.iarzvna@auschwitz.org
338448050