5 września 2023

Projekt BohaterOn w Twojej Szkole 2023/2024

1 września 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do ogólnopolskiego projektu BohaterON w Twojej Szkole 2023/2024, którego celem jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego.

Organizatorem Akcji są Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, a zgłoszenia szkół należy dokonać do 2 października.

W rekrutacji mogą wziąć udział: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe drużyny harcerskie, ochotnicze hufce pracy oraz inne placówki oświatowe i instytucje związane z edukacją dzieci i młodzieży.

Podstawą zakwalifikowania jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/ffG4XfKZm9v3kE9h8

Zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie lekcji na podstawie otrzymanego pakietu materiałów edukacyjnych (konspekty zajęć dot. Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej wraz ze specjalnymi materiałami dodatkowymi audio i wideo). Opracowane materiały edukacyjne oraz scenariusze zajęć zostały przygotowane z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach kształcenia.

Po przesłaniu sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, każda szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom i zaświadczenie dla szkolnego koordynatora Akcji.

Link do sprawozdania: https://forms.gle/rGCSXqA4nqusE1ea8

Szczegóły o projekcie na stronie:  https://bohateronwtwojejszkole.pl/

Zespół kampanii BohaterON zaprasza również nauczycieli do udziału w seminarium organizowanym we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – rekrutacja trwa od 1 września do 10 września 2023.

Szczegóły na stronie: https://bohateronwtwojejszkole.pl/seminarium