27 marca 2024

Projekt „Bądź Unplugged” – realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – zgłoszenia szkół i placówek

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
przez Fundację Pozytywnej Profilaktyki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, moduł II. Promocja
i profilaktyka zdrowia psychicznego.

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza szkoły i placówki do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Szkołom, placówkom, które zgłoszą się do udziału w projekcie Fundacja zapewnia:

• Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.

• Materiały szkoleniowe.

• Komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej.

• Wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu

Unplugged.

Projekt jest realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku zaplanowanych jest do zrealizowania 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W każdym z zaplanowanych szkoleń mogą wziąć udział cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Dla szkół z Województwa Podlaskiego szkolenia odbędą się w dniach 19-20 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej:

Na stronie tej znajdziecie Państwo również formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie.

Informacje na temat rekrutacji do szkolenia można uzyskać także pod numerem telefonu
452 929 828.

Zachęcamy szkoły i placówki do uczestnictwa!

Załączniki

Zaproszenie do udziału w projekcie MEN 2024
Data: 2024-03-27, rozmiar: 255 KB