2 września 2021

Program TańczMY w szkole.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca składa serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół i placówek z województwa podlaskiego, którzy w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2021 roku wzięli udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym diagnozującym obecność zajęć tanecznych w polskich szkołach, a także bardzo dziękuje za czas poświęcony na wypełnianie formularzy i wszystkie przekazane opinie.

Wyniki ankiet, które były częścią pilotażowego programu „TańczMY w szkole” pozwoliły ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży w szkołach, a także pomogły w ustaleniu przyczyn obecnej sytuacji wyrażonej w danych o niewielkiej liczbie szkół, w których uczniowie uczęszczają na zajęcia taneczne w ramach dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Biorąc pod uwagę deklaracje uczniów i rodziców, a także opinie nauczycieli Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dołoży wszelkich starań, aby wspomóc szkoły w realizacji zajęć tanecznych w ramach godzin do wyboru z przedmiotu wychowanie fizyczne. Również na bieżąco będzie informować Dyrektorów o podejmowanych działaniach w ramach pilotażowego programu „TańczMY w szkole”.