1 września 2023

Program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia nauczycieli do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.

Organizator zapewni uczestnikom programu: bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, wsparcie ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych i bezpłatne materiały edukacyjne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2023 r.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym regulamin i formularz zgłoszenia, znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.