1 października 2021

Program edukacyjny „Od grosika do złotówki”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli uczniów klas drugich szkół podstawowych do udziału w projekcie „Od grosika do złotówki”. Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.
Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.
Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Rozpoczyna się w styczniu z uczniami klas drugich i jest kontynuowana do grudnia z uczniami klas trzecich.
Nauczyciel, chcący wziąć udział w projekcie, powinien zgłosić się do właściwego trenera w regionie, który udzieli mu niezbędnych informacji.
Więcej informacji o projekcie, w tym lista trenerów w regionach, znajduje się na stronie:
https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/