7 lutego 2024

Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim w ramach projektu „Wyprzedźmy Cukrzycę typu 1”

W imieniu pana prof. dr hab. n. med. Artura Bossowskiego – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz Pani Ewy Feszler Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe Miasta Białegostoku do udziału w projekcie polegającym na wczesnym wykryciu cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od pierwszego roku życia do dziewiątego roku życia w okresie bezobjawowym.

Zwracamy się do Państwa dyrektorów o przekazanie informacji o możliwości wzięcia udziału w projekcie rodzicom dzieci uczęszczających do Państwa przedszkoli i szkół podstawowych oraz o ewentualnym udostępnieniu lokalu w przedszkolu lub w szkole w dniach 2 marca 2024 r. lub 16 marca 2024 r. celem przeprowadzenia badań.

Potwierdzenie udziału należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail endokrynologia@udsk.pl do dnia 15 lutego 2024 r. do godziny 10.00.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są pani Klaudia Noiszewska, adres e-mail noiszewska@wp.pl oraz pracownik Oddziału Zdrowia Publicznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pani Stanisława Chojnowska-Mazur, numer telefonu 85 74 39 261.

Załączniki:

  • pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pani Ewy Feszler do dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych prowadzących działalność w Mieście Białystok
  • list intencyjny
  • plakat informacyjny „Wyprzedźmy Cukrzycę typu 1”