27 września 2021

„Poznaj Polskę” – wznowienie i przedłużenie naboru wniosków do przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

27 września 2021 r. został wznowiony i przedłużony nabór wniosków do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Przyjmowanie wniosków prowadzone jest w trybie ciągłym do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

oraz w komunikatach w BIP:

https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/komunikaty

            Wnioskodawcy, którzy otrzymali już pozytywną decyzję w zakresie dofinansowania wycieczek (informacja w BIP pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-wnioskow-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-przedsiewziecia-poznaj-polske)

zobowiązani są przesłać do Ministerstwa Edukacji i Nauki umowę lub porozumienie – w terminie do 30 dni od dnia przekazania w BIP informacji o środkach przyznanych w ramach przedsięwzięcia.