31 sierpnia 2021

,,Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. W ramach programu organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży mogą ubiegać się o dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zgodnie z zasadami przedsięwzięcia wycieczki mogą być organizowane dla trzech grup wiekowych – uczniów klas I-III oraz klas IV-VII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie startuje 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Szczegóły na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie MEiN pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske