18 maja 2021

Powrót uczniów do szkół – wideokonferencja Podlaskiego Kuratora Oświaty w dyrektorami szkół i placówek.

Powrót uczniów do nauczania stacjonarnego był tematem dzisiejszej wideokonferencji kierownictwa kuratorium z dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego. „Proszę, by powrót uczniów do szkół odbył się w możliwie łagodny sposób, by nie rozpoczął się od natychmiastowego nadrabiania zaległości” zaapelowała Pani Kurator Beata Pietruszka. Zwróciła uwagę, że uczniowie, którzy tak długo funkcjonowali w odizolowaniu od siebie, nauczycieli wymagają szczególnego wsparcia i zindywidualizowanego podejścia. Dlatego na tym etapie powrotu bardzo ważne i potrzebne są zajęcia integrujące, odbudowujące więzi.

W trakcie spotkania Pani Wicekurator Barbara Buraczewska poinformowała dyrektorów o wytycznych MEiN dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Zwróciła uwagę, że szczególnie ważne jest opracowanie wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców, które powinny być poprzedzone diagnozą. Przedstawiła również harmonogram działań MEiN w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły.

Zdjęcie przedstawia osoby zabierające głos na wideokonferencji z dyrektorami szkół. Zdjęcie przedstawia osoby zabierające głos na wideokonferencji z dyrektorami szkół.