21 kwietnia 2022

Poradnik – edukacja osób dorosłych o niskim poziomie kompetencji podstawowych

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian z Łomianek w latach 2019-2022 było koordynatorem międzynarodowego projektu finansowanego z programu Erasmus+ pt. „EDU+”. Partnerami w projekcie były dwie organizacje: Asociación Cultural Gandalf z Hiszpanii oraz Ljudska Univerrza Tržič ze Słowenii.

Stowarzyszenie współpracowało z nauczycielami Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, którzy na co dzień pracują ze słuchaczami niewidomymi lub z dysfunkcją wzroku.

Projekt był przeznaczony dla osób dorosłych – edukatorów w tym nauczycieli, wychowawców, pracowników i wolontariuszy. Działania polegały na wspólnym przygotowaniu propozycji zajęć dla osób dorosłych o niskim poziomie podstawowych umiejętności i edukacji, co może wpływać zarówno na życie zawodowe jak i społeczne tych osób.

Trzy organizacje podjęły ze sobą współpracę, dzieląc się pomysłami i doświadczeniami w tym zakresie. Wspólnie wypracowano model wsparcia. Efekty projektu mogą pomóc tak prowadzić zajęcia, aby osoby dorosłe o niskich umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, w zależności od ich indywidualnych potrzeb:

  • osiągały minimalny poziom umiejętności czytania i pisania oraz rozumowania matematycznego w tym liczenia lub
  • osiągały szerszy zestaw umiejętności odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Publikacja będąca głównym rezultatem projektu jest możliwa do darmowego pobrania pod adresem: https://epale.ec.europa.eu/system/files/2022-04/Poradnik%20PL_0.pdf