10 marca 2023

„Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – rusza IV edycja konkursu

Startuje IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca br. Członkiem Komitetu Honorowego jest Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, a inicjatorem przedsięwzięcia Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Konkurs jest podzielony na cztery kategorie, pierwsze trzy skierowane są do młodzieży w wieku 15-21 lat uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych:

– praca plastyczna – stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej,

– praca literacka – temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”,

– tekst piosenki – poświęcony Zbrodni Katyńskiej.

Czwarta kategoria skierowana jest do studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”.

Każdy z uczestników może złożyć wyłącznie jedną pracę.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną przez system i podpisaną przez uczestnika kartę zgłoszenia przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:

Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem na kopercie – IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”.

Prace konkursowe należy składać do 24 marca 2023 r.

Skład Komitetu Honorowego konkursu:
Prezydent RP Andrzej Duda – Przewodniczący,
Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

Szczegółowe informacje o inicjatywie oraz regulamin znajdują się na stronie konkursu: www.konkurskatynski.pl.

Serdecznie zachęcamy do udziału.