21 grudnia 2021

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:
– podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
– rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
– zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
– uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 stycznia 2022 roku.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz sposobu zgłoszeń można znaleźć w regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym jego regulamin:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-wegry–historia-przyjazni-konkurs-historyczny