12 lutego 2024

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2024

Podlaski Kurator Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku serdecznie
zapraszają zespoły zrzeszające dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych organizacji
prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego
do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2024.
Zgłoszenia zespołu do udziału w konkursie należy dokonać do 27 marca 2024 roku poprzez
wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej drogą elektroniczną (w formacie
edytowalnym) na adres m.domalewska@mdk.bialystok.pl.
Spektakle zostaną zaprezentowane w dniach 16 i 17 kwietnia 2024 roku w Młodzieżowym
Domu Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku przy ul.
Warszawskiej 79 a.
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

Załączniki

Regulamin_Forum_Teatrów_2024
Data: 2024-02-12, rozmiar: 223 KB
KARTA ZGŁOSZENIA_2024
Data: 2024-02-12, rozmiar: 112 KB