28 sierpnia 2019

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny.

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, starostowie, burmistrzowie, rodzice, uczniowie, związki zawodowe i przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego spotkali się 26 sierpnia br. na obradach Podlaskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Debata, w której wziął udział Minister Edukacji Narodowej, dotyczyła przyszłości polskiej edukacji.

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny to realizacja zapowiedzi Premiera RP, który zadeklarował podjęcie ogólnonarodowej debaty nad przyszłością polskiej oświaty. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o roli nauczyciela, ucznia, rodzica, ale też o jakości w systemie edukacji. W tracie debaty poruszano temat awansu zawodowego nauczycieli oraz konieczności wprowadzenia zmian w modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. Rozmawiano również o podstawie programowej, metodach nauczania i systemie egzaminów zewnętrznych.

Podsumowując debatę Minister podkreślił, że część z podnoszonych  postulatów jest już realizowana. Powiedział, że to spotkanie było doskonałą okazją do wysłuchania głosu różnych środowisk zainteresowanych rozwojem polskiej edukacji. Wnioski będą przedstawione podczas ogólnopolskich obrad, które mają odbyć się we wrześniu.

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny był jednym z szesnastu wojewódzkich spotkań.

Podlaski Stół Edukacyjny
Podlaski Stół Edukacyjny
Podlaski Stół Edukacyjny
Podlaski Stół Edukacyjny
Podlaski Stół Edukacyjny