27 maja 2024

Pismo Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej podejmuje działania na
rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu
Szczepień Ochronnych dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Stąd inicjatywa skierowania listu Ministra Zdrowia bezpośrednio do rodziców/prawnych opiekunów dzieci.
Podkreślenie roli rodziców w procesie uświadamiania dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie oraz
kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony jest ważne w procesie edukacji zdrowotnej jak
podkreśliła Pani Barbara Nowacka Minister Edukacji w piśmie skierowanym do kuratorów oświaty.
Zachęcamy Rodziców/prawnych Opiekunów Dzieci do zapoznania się z listem Ministra Zdrowia.

Załączniki