22 marca 2024

„Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie
„Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”, organizowanym z okazji setnej rocznicy
pierwszego startu polskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich. Konkurs jest przeznaczony dla
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, podopiecznych
placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej poświęconej polskiemu
olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie międzynarodowej
zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski.

W zależności od grupy wiekowej, pracę konkursową należy przygotować w wybranej formie:
– projekt kartki pocztowej – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
– projekt graficzny transparentu – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
– animacja w formacie GIF – uczniowie szkoły ponadpodstawowej .

Każda praca powinna zawierać ponadto krótki opis uzasadniający wybór dokonany przez autora.

Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2024 r.

Ogłoszenie listy laureatów: 29 maja 2024 r.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie.
Partnerem wydarzenia jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet Olimpijski.
Więcej informacji: https://kielce.ipn.gov.pl/kie/aktualnosci/