19 lutego 2021

Pakiet materiałów edukacyjnych, służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych

Rządowy  Programu Dostępność Plus 2018-2025 ma na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. W ramach tego projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał pakiet materiałów edukacyjnych służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Pokazują uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności, a także przekazują wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących.

Przygotowane materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i przyczyniają się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach. Każdy pakiet obejmuje poradnik dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz materiały dla nauczyciela – karty pracy.

Link do filmu „Mój pies moje oczy”: https://www.youtube.com/watch?v=5Sa2o_tSL0c

Załączniki