3 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Brazylii

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli  do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,  Azji i Brazylii.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023:
– polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji,
– polonistów, edukacji wczesnoszkolnej do pracy w Brazylii.

Szczegóły rekrutacji w załączonych ogłoszeniach.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o rekrutacji do pracy krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji,
  2. Ogłoszenie o rekrutacji do pracy w Brazylii.