17 listopada 2023

Olimpijskie Warsztaty Matematyczne

Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok) zaprasza na Olimpijskie Warsztaty Matematyczne.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych, nauczyciele ww. szkół.

Zajęcia będą bezpłatne.

Miejsce prowadzenia zajęć: siedziba Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Więcej informacji, w tym dostęp do formularze zgłoszeniowego, organizator zamieścił na stronie https://signum.pb.edu.pl/index.php/warsztaty-1/10-warsztaty/107-olimpijskie-kolko-matematyczne.