17 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce zachęca do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r.  realizowanym w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Celem konkursu jest motywowanie uczniów  romskich do dalszego  kształcenia oraz rozwijania swoich umiejętności i  talentów.

W ramach ww. konkursu zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2021/2022.

Karty zgłoszeniowe uczniów wypełnione przez dyrektorzy szkół lub rodziców, opiekunów prawnych uczniów,  trenerów, czy też instruktorów, należy przesłać do dnia 11 lipca 2022r. (liczy się data stempla pocztowego) wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia na adres organizatora:  Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, ul. Kopernika 7, 95-200 Pabianice z dopiskiem „konkurs stypendialny”.

Informacji na temat ww. konkursu udzielają przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce: pani  Krystyna Markowska (tel. kom.: 602 857 658) lub pani Róża Kowalska (tel. kom. 887 875 161). Pytania w sprawie konkursu można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: stowrompab@poczta.onet.pl