4 maja 2022

Ogólnopolski Konkurs #NaNowoJPII.

Laboratorium św. Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie #NaNowoJPII, polegającym na przygotowaniu spotu reklamowego, promującego treść dowolnie wybranej encykliki św. Jana Pawła II.

Celem Konkursu jest przybliżenie nauczania św. Jana Pawła II jako źródła inspiracji do kształtowania osobistej ścieżki życiowej, budowania postawy otwartości i dialogu oraz odważnego wyrażania swojego chrześcijańskiego światopoglądu.

Prace konkursowe należy przesłać  na adres lab_jp2@umk.pl w terminie do 30 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora www.jp2.umk.pl