13 maja 2022

Ogólnopolski konkurs literacki dla młodzieży o Nagrodę „Giętkiego Pióra”.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży o Nagrodę „Giętkiego Pióra”.
Głównym celem konkursu jest podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży w wieku 13-19 lat.
Zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat i rozgrywany jest w 3 etapach w terminie od 17 maja 2022 do 10 grudnia 2022 r.

Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji konkursu i jego regulaminu dostępne są na stronie internetowej www.gietkiepioro.pl .