3 kwietnia 2023

Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podlaskim

Oferta  poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podlaskim
dla uczniów, rodziców i nauczycieli
w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, placówce

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku
  www.poradnia.bialystok.pl/agresja.html
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
  http://ppp2.eu/agresja.html
 3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku
  https://sppp.bialystok.pl/?page_id=1238
 4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
  http://pppp.bialystok.pl/dzialanie-przeciw-agresji/
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach
  http://ppp.lapy.pl/oferta-poradni/
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
  http://poradnia-bielsk.pl/wp-content/uploads/2023/03/PP-P-w-Bielsku-P.-agresjaprzemoc-rowiesnicza.pdf
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
  http://www.pzppp.monki.pl/oferta
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce
  http://www.ppp.sokolka.com/
 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej
  http://pppdabrowa.webserwer.pl/index.php/link/64-link.html
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce
  https://ppphajnowka.naszbip.pl/pliki/plik/agresja-w-bajkach-i-grach-1679926097.pdf
  https://ppphajnowka.naszbip.pl/pliki/plik/informator-ppp-w-hajnowce-o-placowkach-organizacjach-wspierajacych-dziecko-rodzine-i-szkole-przedszkole-placowki-oswiatowe-1679926606.pdf
  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fppphajnowka.naszbip.pl%2Fpliki%2Fplik%2Fwarsztaty-dla-dobrych-rodzicow-1679926683.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
 11. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach
  http://poradniasiemiatycze.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=115
 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży
  http://poradniapp1lomza.szkolnastrona.pl/art,191,oferta-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-i-agresji .
 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży
  http://ppp2lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=11
 14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie
  http://powiatkolno.home.pl/ppp/index.php?c=getfile&id=35
 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem
  https://www.pppwysmaz.pl/aktualnosci/agresja-i-przemoc-rowiesnicza.jak-mozemy-pomoc-co-mozemy-zrobic.html
 16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
  https://pppzambrow.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=71
 17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie
  https://ppp.grajewo.com/oferta-poradni/
 18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach
  https://pppsejny.szkolnastrona.pl/p,36,agresja-i-przemoc-rowiesnicza-co-mozemy-
  zrobic
 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach
  http://poradnia.suwalki.pl/agresja-i-przemoc-rowiesnicza-co-mozemy-zrobic/
 20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie
  https://poradniap-p.pl/agresja-i-przemoc-rowiesnicza-co-mozna-zrobic1/