30 sierpnia 2023

„Odpoczywaj na wsi” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w  trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi,
z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich, a także popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej, II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny będzie zakończony przekazaniem do dnia 06 października 2023 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na terenie którego znajduje się szkoła, sześciu najlepszych prac, tj. po trzy prace w każdej kategorii wiekowej. Etap wojewódzki będzie zakończony przekazaniem do dnia 27 października 2023 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sześciu najlepszych prac. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 24 listopada 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz na stronie www.odpoczywajnawsi.pl.

Laureatom konkursu zostaną przekazane nagrody: I miejsce – aparat fotograficzny, II miejsce – czytnik e-booków oraz III miejsce – głośnik bezprzewodowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie www: Odpoczywaj na wsi