9 czerwca 2022

Odbiór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 są do odebrania od dnia 10 czerwca 2022 r. odpowiednio – w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w Delegaturze w Łomży, w Delegaturze w Suwałkach.

Zapraszamy Państwa Dyrektorów po odbiór zaświadczeń.