20 września 2023

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje… – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że 13 września bieżącego roku na wspólnej konferencji prasowej został zainaugurowany konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Celem konkursu jest przybliżenie postaci Józefa Ulmy i członków jego rodziny w związku z ich beatyfikacją oraz innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i wyjątkową odwagą poprzez ratowanie życia ludzkiego. Założeniem inicjatywy jest również wykorzystanie przez uczniów zdobytych w konkursie kompetencji do efektywnego poszerzania wiedzy o Holokauście i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w archiwach rodzinnych.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub historii własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych. Tekst powinien być udokumentowaną historią rodzinną powstałą w oparciu o m.in. relacje członków rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w rodzinnym archiwum, historię regionu i umiejscowienie jej w kontekście historycznym dziejów rodziny, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną.

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych będzie odbywało się do 31 grudnia bieżącego roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) bądź poczty elektronicznej na adres: ndap@archiwa.gov.pl.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Spośród zgłoszeń konkursowych, które spełnią warunki formalne Kapituła Konkursu, składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, wybierze trzech laureatów oraz przyzna dwa wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii konkursu: dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostanie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych do 15 marca 2024 r.

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni uczniowie zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Ministra Edukacji i Nauki podczas uroczystej gali finałowej.

Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-nikt-nie-ma-wiekszej-milosci-od-tej-gdy-ktos-zycie-swoje-oddaje oraz
https://archiwa.gov.pl/konkurs-nikt-nie-ma-wiekszej-milosci-od-tej-gdy-ktos-zycie-swoje-oddaje/

Załączniki