19 października 2020

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach wystąpią wyjątki, które dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny tutaj

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego w tej sprawie [plik mp4 i mp3], opublikowanej na stronie: https://drive.google.com/drive/folders/1bX8yGOxCXjWjyMijenhn7dEHr7-srCEN?usp=sharing