2 czerwca 2023

Młodzież w niestabilnym świecie – raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotował raport na temat: „Jak wspierać młodzież w  niestabilnym świecie. Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”. Publikacja licząca 340 stron zawiera 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje oparte na wynikach badań

przeprowadzonych w latach 2021-2022 wśród ponad 80 000 uczniów, rodziców i nauczycieli.

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opublikowany jest na stronie www.ipzin.org

i do pobrania pod wskazanym linkiem:

raport-instytutu

Zachęcamy do wykorzystania wyników raportu do opracowania działań profilaktycznych w  szkołach  w  przyszłym roku szkolnym.