27 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – TIMSS 2023

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji międzynarodowego badania TIMSS (Trend in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych). Jest to jeden z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych. Badanie rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku. Do badania zostało wylosowanych 150 szkół podstawowych z całej Polski. Wyniki badań wiedzy czwartoklasistów zostaną opracowane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.  W celu uzyskania reprezentatywnych wyników standardy badania pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych.

Należy podkreślić, że udział uczniów w badaniu TIMSS jest dobrowolny i anonimowy (wymagana jest zgoda rodziców). Realizacja badania będzie w  pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i  Kodeksem Cywilnym.

Jeżeli podczas przeprowadzania badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ostrożności, zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są na stronie: https://timss.ibe.edu.pl