1 września 2022

List Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki do dyrektorów, rodziców i uczniów – „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkołach”

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkołach” udostępniony został pakiet materiałów edukacyjnych przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Materiały adresowane są do nauczycieli, rodziców i uczniów i znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych.

Ponadto, zachęcamy Państwa Dyrektorów do śledzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkoły (rok szkolny 2022/2023), w której znajdują się najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2022/2023: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly-rok-szkolny-20222023.

 

 

Załączniki